η γέφυρα του ποταμού Κομψάτου (1395)

18 Ιουλίου, 2012

A restful post: the Bridge over Kompsatos river — Epirotes master builders and stone bridges (1395)

Un message reposant: le Pont sur la rivière Kompsatos — Maîtres Bâtisseurs Épirotes et ponts en pierre (1395)

Μια ξεκουραστική ανάρτηση: η γέφυρα του ποταμού Κομψάτου (1395) — Ηπειρώτες Μάστορες και πέτρινα γεφύρια

Ανάμεσα στον Ίασμο και τον Πολύανθο, 500 μ. περίπου βόρεια από τη σημερινή γέφυρα της επαρχιακής οδού Ξάνθης- Κομοτηνής μέσω Ιάσμου σώζεται λιθόκτιστο γεφύρι. Βρίσκεται στην έξοδο του ποταμού Κομψάτου από τον ορεινό όγκο της Ροδόπης στη θρακική πεδιάδα. Ο ποταμός Κομψάτος ταυτίζεται με τον Κοσσινίτη ποταμό ο οποίος «έστι δε ούτος εν Θράκη δεινώς εκθηριούσθαι. Εκδίδωσι δε ο ποταμός ούτος ες την Αβδηριτών και αναλίσκεται ες την Βιστωνικήν λίμνην». Στη γύρω περιοχή έχουν εντοπιστεί αρκετές θέσεις με προχριστιανικές και χριστιανικές αρχαιότητες με κύριες: το βυζαντινό κάστρο του Πολυάνθου και μια τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική ανάμεσα στο χωρίο Πολύανθο και τη γέφυρα. Το γεφύρι ήταν τρίτοξο με δυο μεσόβαθρα και δυο ακρόβαθρα και κατεύθυνση από Δύση προς Ανατολή. Σήμερα σώζεται το μεσαίο και ανατολικό τόξο και το ανατολικό ακρόβαθρο. Το μεσαίο τόξο ελαφρώς υπερυψωμένο ήταν το μεγαλύτερο. Έχει άνοιγμα 21,80 μ. και ύψος 12 μ. Το ανατολικό έχει άνοιγμα 17 μ. Στα δυο μεσόβαθρα υπάρχουν ανακουφιστικά ανοίγματα με επίπεδη βάση και τοξωτή οροφή. Είναι κτισμένο με πλακαρές (πλατιές) πέτρες. Θεωρείται έργο Ηπειρωτών μαστόρων. Χρονολογείται στον 17ο – 18ο αι.

17-18 century bridge – Kompsatos river, Thrace, Greece. It has opening 21,8 meters, height 12 meters. The east part has opening 17 meters, by Ggia [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

17-18 century bridge – Kompsatos river, Thrace, Greece. It has opening 21,8 meters, height 12 meters. The east part has opening 17 meters, by Ggia [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

17-18 century bridge – Kompsatos river, Thrace, Greece. It has opening 21,8 meters, height 12 meters. The east part has opening 17 meters, by Ggia [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

17-18 century bridge – Kompsatos river, Thrace, Greece. It has opening 21,8 meters, height 12 meters. The east part has opening 17 meters, by Ggia [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε] και ξαναμεγαλώστε

17-18 century bridge – Kompsatos river, Thrace, Greece. It has opening 21,8 meters, height 12 meters. The east part has opening 17 meters, by Ggia [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε] και ξαναμεγαλώστε

17-18 century bridge – Kompsatos river, Thrace, Greece. It has opening 21,8 meters, height 12 meters. The east part has opening 17 meters, by Ggia [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Kompsatos river, Rhodope, Thrace, Greece, by Ggia [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

το γεφύρι στον ποταμό Κομψάτο, by john houv [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

post Byzantine bridge over Kompsatos, near Polyanthos, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Γέφυρα Πολύανθου, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Μεταβυζαντινή Γέφυρα Πολυάνθου, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Ποταμός Κομψάτος. Πέτρινη γέφυρα, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Iasmos bridge, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

TARİHİ BİR KÖPRÜ, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Kompsatos river: Byzantine bridge, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Spring: narlikoy kemer koprusu, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Kompsatos swollen waters after rain – les eaux gonflées de Kompsatos après la pluie – Τα φουσκωμένα νερά του Κομψάτου μετά από βροχή, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Summer: Bridge over Kompsatos, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

KOMPSATOS OLD BRIDGE, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

BYZANTINE BRIDGE, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Bridge over Kompsatos river – Pont sur la rivière Kompsatos, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Kompsatos swollen waters after rain – les eaux gonflées de Kompsatos après la pluie – Τα φουσκωμένα νερά του Κομψάτου μετά από βροχή. Γέφυρα Κομσάτου.Τρίτοξο γεφύρι του 17ου-18ου αιώνα που γεφυρώνει τον ποταμό Κομψάτο και βρίσκεται μεταξύ ‘Ιασμου και Πολύανθου βόρεια της επαρχιακής οδού Ξάνθης-Κομοτηνής, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Komotini Iasmos Byzantine bridge – Βυζαντινή γέφυρα Ιάσμου Κομοτηνης, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

POLIANTHOS, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Kompsatos swollen waters after rain – les eaux gonflées de Kompsatos après la pluie – Τα φουσκωμένα νερά του Κομψάτου μετά από βροχή. Τρίτοξο γεφύρι του 17-18 αιώνα που γεφυρώνει τον ποταμό Κομψάτο και βρίσκεται μεταξύ ‘Ιασμου και Πολύανθου βόρεια της επαρχιακής οδού Ξάνθης-Κομοτηνής, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

βυζαντινή γέφυρα, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

by apnea [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

by apnea [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

by apnea [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

by apnea [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

by apnea [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

by apnea [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

by apnea [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Railway Bridge over the Kompsatos – Pont ferroviaire sur la Kompsatos – η γέφυρα του τραίνου πάνω από τον Κομψάτο, by apnea [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

rudimentary dam — υποτυπώδες φράγμα — barrage rudimentaire, by Edo Stloukal [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

rudimentary dam — υποτυπώδες φράγμα — barrage rudimentaire, by LiNoS87 [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Near the mouth of the Kompsatos to Vistonida — Près de l’embouchure de Kompsatos à Vistonida — Κοντά στις εκβολές του Κομψάτου στην Βιστωνίδα, by AyatzCo [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Near the mouth of the Kompsatos to Vistonida — Près de l’embouchure de Kompsatos à Vistonida — Κοντά στις εκβολές του Κομψάτου στην Βιστωνίδα,, by AyatzCo [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Near the mouth of the Kompsatos to Vistonida — Près de l’embouchure de Kompsatos à Vistonida — Κοντά στις εκβολές του Κομψάτου στην Βιστωνίδα, by AyatzCo [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Near the mouth of the Kompsatos to Vistonida — Près de l’embouchure de Kompsatos à Vistonida — Κοντά στις εκβολές του Κομψάτου στην Βιστωνίδα. Ανατολικό ανάχωμα Κομψάτου, by AyatzCo [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

poplars-Λεύκες-peupliers. Near the mouth of the Kompsatos to Vistonida — Près de l’embouchure de Kompsatos à Vistonida — Κοντά στις εκβολές του Κομψάτου στην Βιστωνίδα, by AyatzCo [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Winter: Near the mouth of the Kompsatos to Vistonida — Près de l’embouchure de Kompsatos à Vistonida — Κοντά στις εκβολές του Κομψάτου στην Βιστωνίδα, by AyatzCo [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

χειμωνιάτικες Λέυκες- winter Poplars – peupliers en hiver, by AyatzCo [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

ο Κομψάτος εκβάλλει στην Βιστωνίδα – Komsatos flows into Lake Vistonida – Komsatos se jette dans le lac Vistonida, by AyatzCo [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Ψάρεμα στον Κομψάτο – Fishing in Kompsatos – Pêche dans la Kompsatos, by Anizam [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Και δεύτερη γέφυρα στον Κομψάτο, σε μεγαλύτερο υψόμετρο – A second bridge over Kompsatos at higher altitudes – Un deuxième pont sur Kompsatos à des altitudes plus élevées, by sv7fos [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Κομψάτος, by Kostas Katsimigas [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Χειμωνιάτικο τοπίο – winter landscape – paysage d’hiver, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Χειμωνιάτικο τοπίο – winter landscape – paysage d’hiver, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Autumn: Third bridge over Kompsatos even higher (bridge Hoopoe) – Φθινόπωρο: Τρίτο γεφύρι στον Κομψάτο – Automne: troisième pont sur Kompsatos encore plus élevé (pont Huppe fasciée), ακόμη ψηλότερα (γεφύρι Τσαλαπετεινού), by s.noutsias [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Autumn: Third bridge over Kompsatos even higher (bridge Hoopoe) – Φθινόπωρο: Τρίτο γεφύρι στον Κομψάτο – Automne: troisième pont sur Kompsatos encore plus élevé (pont Huppe fasciée), ακόμη ψηλότερα (γεφύρι Τσαλαπετεινού), by s.noutsias [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

The flooded Vistonida – Le Vistonida inondé – Η πλημμυρισμένη Βιστωνίδα, by Ggia [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Πηγές

– Μεσαιωνική γέφυρα Κομψάτου ποταμού
– Ο ποταμός Κομψάτος
– Κομψάτος ποταμός
– Η κοιλάδα του ποταμού Κομψάτου
– Τα πέτρινα γεφύρια της ορεινής Ξάνθης
– Ο καθηγητής Heath W. Lowry, ιστορικός οθωμανολόγος από το Πανεπιστήμιο Πρίνσετον, χαρακτηρίζει το γεφύρι οθωμανικής περιόδου (1395)

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται — Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.NOTEZ S’il vous Plaît: Les commentaires anonymes ou des commentaires mentionnant fausse personnalité en ligne, avec e-mail faux ou jetable et un faux alias, ne seraient ni approuvés ni répondus.


Talkeetna, Alaska: ο γατοΔήμαρχος Stubbs

18 Ιουλίου, 2012

Talkeetna Alaska the cat-Mayor Stubbs

Talkeetna Alaska: Le chat-Maire Stubbs

©Μετάφραση, μοντάζ, φωτισμοί, σκηνικά και κοστούμια — Translation, editing, lighting, scenery and costumes — Traduction, édition, éclairage, décors et costumes: L’Enfant de la Haute Mer

Ο Δήμαρχος της μικρής πόλης Talkeetna, στην Alaska, έχει αναλάβει καθήκοντα σχεδόν από την γέννησή του, εδώ και 15 χρόνια.  Οι 900 κάτοικοι της μικρής πόλης εξέλεξαν ως δήμαρχο ένα αιλουροειδές, έναν γάτο που τον λένε Stubbs. Έγινε ισόβιος επίτιμος δήμαρχος λίγο μετά την γέννησή του, ενώ οι κάτοικοι τον αποκαλούν «Δήμαρχο Stubbs».

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Maps in higher resolution HEREΧάρτες σε υψηλή ανάλυση ΕΔΩ

Ο «Δήμαρχος Stubbs» είναι διάσημος, έχει ένα μοναδικό πολιτικό πρόγραμμα και κατέκτησε και τις καρδιές των επισκεπτών της μικρής πόλης.

Ο λόγος είναι ότι πολλοί κάτοικοι της πόλης, πριν 15 χρόνια, δεν ένιωθαν να εκπροσωπούνται από οποιονδήποτε Δήμαρχο θα κατέβαινε στις τοπικές εκλογές. Έτσι, μάζεψαν υπογραφές και κατάφεραν να εκλέξουν τον γάτο Stubbs, ο οποίος επανεξελέγη και φέτος. Ο γάτος με την κοντή ουρά κρατάει το αξίωμά του τα τελευταία 15 χρόνια. Ας του ευχηθούμε μακροημέρευση στα καθήκοντά του!

Πηγές
– Mayor of Alaska village walks on four paws (CNN)
– Cat celebrates 15 years as town mayor (The Daily Edge)
– Alaska Town’s Cat Mayor: Feline Mayor Is The Cat’s Pajamas (The Huffington Post)
– Feline mayor Stubbs lords it over Alaskan town (daily telegraph australia)
– Alaskan Town Has Cat for Mayor (New York Magazine)
– Cat named Stubbs is mayor of Talkeetna (The Denver Post)
– They’re not kitten around: Alaska town says its cat mayor is purr-fect for tourism (The Washington Post)

NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται.


Αρέσει σε %d bloggers: