η γέφυρα του ποταμού Κομψάτου (1395)

18 Ιουλίου, 2012

A restful post: the Bridge over Kompsatos river — Epirotes master builders and stone bridges (1395)

Un message reposant: le Pont sur la rivière Kompsatos — Maîtres Bâtisseurs Épirotes et ponts en pierre (1395)

Μια ξεκουραστική ανάρτηση: η γέφυρα του ποταμού Κομψάτου (1395) — Ηπειρώτες Μάστορες και πέτρινα γεφύρια

Ανάμεσα στον Ίασμο και τον Πολύανθο, 500 μ. περίπου βόρεια από τη σημερινή γέφυρα της επαρχιακής οδού Ξάνθης- Κομοτηνής μέσω Ιάσμου σώζεται λιθόκτιστο γεφύρι. Βρίσκεται στην έξοδο του ποταμού Κομψάτου από τον ορεινό όγκο της Ροδόπης στη θρακική πεδιάδα. Ο ποταμός Κομψάτος ταυτίζεται με τον Κοσσινίτη ποταμό ο οποίος «έστι δε ούτος εν Θράκη δεινώς εκθηριούσθαι. Εκδίδωσι δε ο ποταμός ούτος ες την Αβδηριτών και αναλίσκεται ες την Βιστωνικήν λίμνην». Στη γύρω περιοχή έχουν εντοπιστεί αρκετές θέσεις με προχριστιανικές και χριστιανικές αρχαιότητες με κύριες: το βυζαντινό κάστρο του Πολυάνθου και μια τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική ανάμεσα στο χωρίο Πολύανθο και τη γέφυρα. Το γεφύρι ήταν τρίτοξο με δυο μεσόβαθρα και δυο ακρόβαθρα και κατεύθυνση από Δύση προς Ανατολή. Σήμερα σώζεται το μεσαίο και ανατολικό τόξο και το ανατολικό ακρόβαθρο. Το μεσαίο τόξο ελαφρώς υπερυψωμένο ήταν το μεγαλύτερο. Έχει άνοιγμα 21,80 μ. και ύψος 12 μ. Το ανατολικό έχει άνοιγμα 17 μ. Στα δυο μεσόβαθρα υπάρχουν ανακουφιστικά ανοίγματα με επίπεδη βάση και τοξωτή οροφή. Είναι κτισμένο με πλακαρές (πλατιές) πέτρες. Θεωρείται έργο Ηπειρωτών μαστόρων. Χρονολογείται στον 17ο – 18ο αι.

17-18 century bridge – Kompsatos river, Thrace, Greece. It has opening 21,8 meters, height 12 meters. The east part has opening 17 meters, by Ggia [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

17-18 century bridge – Kompsatos river, Thrace, Greece. It has opening 21,8 meters, height 12 meters. The east part has opening 17 meters, by Ggia [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

17-18 century bridge – Kompsatos river, Thrace, Greece. It has opening 21,8 meters, height 12 meters. The east part has opening 17 meters, by Ggia [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

17-18 century bridge – Kompsatos river, Thrace, Greece. It has opening 21,8 meters, height 12 meters. The east part has opening 17 meters, by Ggia [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε] και ξαναμεγαλώστε

17-18 century bridge – Kompsatos river, Thrace, Greece. It has opening 21,8 meters, height 12 meters. The east part has opening 17 meters, by Ggia [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε] και ξαναμεγαλώστε

17-18 century bridge – Kompsatos river, Thrace, Greece. It has opening 21,8 meters, height 12 meters. The east part has opening 17 meters, by Ggia [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Kompsatos river, Rhodope, Thrace, Greece, by Ggia [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

το γεφύρι στον ποταμό Κομψάτο, by john houv [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

post Byzantine bridge over Kompsatos, near Polyanthos, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Γέφυρα Πολύανθου, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Μεταβυζαντινή Γέφυρα Πολυάνθου, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Ποταμός Κομψάτος. Πέτρινη γέφυρα, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Iasmos bridge, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

TARİHİ BİR KÖPRÜ, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Kompsatos river: Byzantine bridge, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Spring: narlikoy kemer koprusu, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Kompsatos swollen waters after rain – les eaux gonflées de Kompsatos après la pluie – Τα φουσκωμένα νερά του Κομψάτου μετά από βροχή, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Summer: Bridge over Kompsatos, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

KOMPSATOS OLD BRIDGE, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

BYZANTINE BRIDGE, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Bridge over Kompsatos river – Pont sur la rivière Kompsatos, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Kompsatos swollen waters after rain – les eaux gonflées de Kompsatos après la pluie – Τα φουσκωμένα νερά του Κομψάτου μετά από βροχή. Γέφυρα Κομσάτου.Τρίτοξο γεφύρι του 17ου-18ου αιώνα που γεφυρώνει τον ποταμό Κομψάτο και βρίσκεται μεταξύ ‘Ιασμου και Πολύανθου βόρεια της επαρχιακής οδού Ξάνθης-Κομοτηνής, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Komotini Iasmos Byzantine bridge – Βυζαντινή γέφυρα Ιάσμου Κομοτηνης, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

POLIANTHOS, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Kompsatos swollen waters after rain – les eaux gonflées de Kompsatos après la pluie – Τα φουσκωμένα νερά του Κομψάτου μετά από βροχή. Τρίτοξο γεφύρι του 17-18 αιώνα που γεφυρώνει τον ποταμό Κομψάτο και βρίσκεται μεταξύ ‘Ιασμου και Πολύανθου βόρεια της επαρχιακής οδού Ξάνθης-Κομοτηνής, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

βυζαντινή γέφυρα, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

by apnea [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

by apnea [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

by apnea [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

by apnea [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

by apnea [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

by apnea [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

by apnea [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Railway Bridge over the Kompsatos – Pont ferroviaire sur la Kompsatos – η γέφυρα του τραίνου πάνω από τον Κομψάτο, by apnea [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

rudimentary dam — υποτυπώδες φράγμα — barrage rudimentaire, by Edo Stloukal [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

rudimentary dam — υποτυπώδες φράγμα — barrage rudimentaire, by LiNoS87 [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Near the mouth of the Kompsatos to Vistonida — Près de l’embouchure de Kompsatos à Vistonida — Κοντά στις εκβολές του Κομψάτου στην Βιστωνίδα, by AyatzCo [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Near the mouth of the Kompsatos to Vistonida — Près de l’embouchure de Kompsatos à Vistonida — Κοντά στις εκβολές του Κομψάτου στην Βιστωνίδα,, by AyatzCo [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Near the mouth of the Kompsatos to Vistonida — Près de l’embouchure de Kompsatos à Vistonida — Κοντά στις εκβολές του Κομψάτου στην Βιστωνίδα, by AyatzCo [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Near the mouth of the Kompsatos to Vistonida — Près de l’embouchure de Kompsatos à Vistonida — Κοντά στις εκβολές του Κομψάτου στην Βιστωνίδα. Ανατολικό ανάχωμα Κομψάτου, by AyatzCo [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

poplars-Λεύκες-peupliers. Near the mouth of the Kompsatos to Vistonida — Près de l’embouchure de Kompsatos à Vistonida — Κοντά στις εκβολές του Κομψάτου στην Βιστωνίδα, by AyatzCo [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Winter: Near the mouth of the Kompsatos to Vistonida — Près de l’embouchure de Kompsatos à Vistonida — Κοντά στις εκβολές του Κομψάτου στην Βιστωνίδα, by AyatzCo [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

χειμωνιάτικες Λέυκες- winter Poplars – peupliers en hiver, by AyatzCo [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

ο Κομψάτος εκβάλλει στην Βιστωνίδα – Komsatos flows into Lake Vistonida – Komsatos se jette dans le lac Vistonida, by AyatzCo [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Ψάρεμα στον Κομψάτο – Fishing in Kompsatos – Pêche dans la Kompsatos, by Anizam [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Και δεύτερη γέφυρα στον Κομψάτο, σε μεγαλύτερο υψόμετρο – A second bridge over Kompsatos at higher altitudes – Un deuxième pont sur Kompsatos à des altitudes plus élevées, by sv7fos [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Κομψάτος, by Kostas Katsimigas [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Χειμωνιάτικο τοπίο – winter landscape – paysage d’hiver, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Χειμωνιάτικο τοπίο – winter landscape – paysage d’hiver, by [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Autumn: Third bridge over Kompsatos even higher (bridge Hoopoe) – Φθινόπωρο: Τρίτο γεφύρι στον Κομψάτο – Automne: troisième pont sur Kompsatos encore plus élevé (pont Huppe fasciée), ακόμη ψηλότερα (γεφύρι Τσαλαπετεινού), by s.noutsias [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Autumn: Third bridge over Kompsatos even higher (bridge Hoopoe) – Φθινόπωρο: Τρίτο γεφύρι στον Κομψάτο – Automne: troisième pont sur Kompsatos encore plus élevé (pont Huppe fasciée), ακόμη ψηλότερα (γεφύρι Τσαλαπετεινού), by s.noutsias [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

The flooded Vistonida – Le Vistonida inondé – Η πλημμυρισμένη Βιστωνίδα, by Ggia [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Πηγές

– Μεσαιωνική γέφυρα Κομψάτου ποταμού
– Ο ποταμός Κομψάτος
– Κομψάτος ποταμός
– Η κοιλάδα του ποταμού Κομψάτου
– Τα πέτρινα γεφύρια της ορεινής Ξάνθης
– Ο καθηγητής Heath W. Lowry, ιστορικός οθωμανολόγος από το Πανεπιστήμιο Πρίνσετον, χαρακτηρίζει το γεφύρι οθωμανικής περιόδου (1395)

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται — Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.NOTEZ S’il vous Plaît: Les commentaires anonymes ou des commentaires mentionnant fausse personnalité en ligne, avec e-mail faux ou jetable et un faux alias, ne seraient ni approuvés ni répondus.


Φρουτάκια & λαχανικά: μια δροσιστική ανάρτηση

12 Ιουλίου, 2012

… άλλη μια ξε-κουραστική καλοκαιρινή ανάρτηση — Another restful summer post… — Un autre billet d’été reposant…

από την ιστοσελίδα της Sarah Illenberger — from the website of Sarah Illenberger — du site de Sarah Illenberger

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Note: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered. — ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται.


Αρέσει σε %d bloggers: