«Ήρωες για πούλημα»: για την ανεργία και πάλι…-Greek (official) Unemployment to 22.5%

10 Ιουλίου, 2012

HORRIBLE: Greek (official) Unemployment Rate Climbed To 22.5% (Business Insider)

Για το 2012: Ύφεση 6,9%, ανεργία 23,6%, πληθωρισμός 1,5%.(naftemporiki)

For 2012: Depression 6.9% , unemployment 23.6%, inflation 1.5%. (naftemporiki)

Pour 2012: Dépression 6,9%, le chômage 23,6%, inflation 1,5%.(naftemporiki)

Jobless Men, Keep Going. We can’t take care of our own. Chamber of Commerce. Actual photo in America October 1st, 1929 — Chômeurs, continuez votre chemin. Nous ne pouvons pas prendre soin de nos propres. Chambre de Commerce. Photo réelle en Amérique 1er Octobre, 1929 — Άνεργοι, συνεχίστε τον δρόμο σας. Δεν μπορούμε να φροντίσουμε ούτε τους δικούς μας. Εμπορικό Επιμελητήριο. Πραγματική φωτογραφία στην Αμερική την 1η Οκτωβρίου 1929. [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

The actor Richard Barthelmess, in William Wellman‘s «HEROES FOR SALE (1933)», by Warner Bros. Courtesy Film Forum / Photofestival — L’acteur Richard Barthelmess, dans le film de William Wellman «HEROES A VENDRE (1933)», de Warner Bros. Courtoisie film Forum / Photofestival — Ο ηθοποιός Richard Barthelmess, στην ταινία του William Wellman «ΗΡΩΕΣ ΓΙΑ ΠΟΥΛΗΜΑ (1933)», της Warner Bros. Courtesy Film Forum/Photofestival. [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Note: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται.


Αρέσει σε %d bloggers: