σκληρή επαναδιαπραγμάτευση (LoL)

25 Ιουλίου, 2012

Tough Negotiation … in freshwater! — Négociation dure … dans l’eau douce! — Σκληρή διαπραγμάτευση …του γλυκού νερού!

Samaras: «I will negotiate hard,  Venizelos: «I’ll demand to extend, Kouvelis: «… and gradual disengagement. Merkel: «Did you say something«No, just joking — Samaras: «Je vais négocier dur, Venizelos: «Je vais exiger de rallonger, Kouvelis: «et le désengagement progressif!». Merkel: «Avez-vous dit quelque chose«Non, on plaisantait!!» via Sofia Mamalinga. [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται.


Αρέσει σε %d bloggers: