Το τέλος του κόσμου τους: «ELEPHANT», by Gus Van Sant (2003)-UPDATE

16 Δεκεμβρίου, 2012

The end of their world – La fin de leur monde

©Μετάφραση, μοντάζ, φωτισμοί, σκηνικά και κοστούμια — Translation, editing, lighting, scenery and costumes — Traduction, édition, éclairage, décors et costumes: L’Enfant de la Haute Mer

Η σφαγή των παιδιών.
Είναι η μόνη καινοτομία της δολοφονίας του Newtown, είκοσι παιδιά από 5 έως 10 ετών. Το τέλος του κόσμου, του κόσμου τους, υπήρχε ήδη σε αυτήν την ταινία.

ένθετο στο άρθρο για το μακελειό στο σχολείο στο Newtown η εφημερίδα The Herald της Νότιας Καρολίνας διαφημίζει όπλα! - enthetic in the article on the slaughter in the school in Newtown the newspaper The Herald of Southern Carolina advertizes arms! inséré à l'article sur le carnage à l'école à Newtown le journal The Herald de la Caroline du sud fait la publicité des armes ! via [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

ένθετη, στο άρθρο για το μακελειό στο σχολείο στο Newtown, η εφημερίδα The Herald της Νότιας Καρολίνας έχει διαφήμιση με όπλα και αγιοβασίληδες! – enthetic in the article on the slaughter in the school in Newtown the newspaper The Herald of Southern Carolina advertizes arms and Santa! inséré à l’article sur le carnage à l’école à Newtown, le journal The Herald de la Caroline du Sud fait la publicité des armes et de Santa! via [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Τα πυροβόλα όπλα στις ΗΠΑ
Στις ΗΠΑ κυκλοφορούν 200 εκατομμύρια όπλα. Κάθε χρόνο, 30.000 άτομα, μεταξύ των οποίων 3.000 παιδιά σκοτώνονται από πυροβόλα. Κάποιος μπορεί να αγοράσει όπλο στις ΗΠΑ από 18ετών και για 100 €.
Πολλές οικογένειες στις ΗΠΑ μαθαίνουν στα παιδιά τους να χρησιμοποιούν όπλα από την ηλικία των 6. Σήμερα, ένας Αμερικανός έφηβος έχει περισσότερες πιθανότητες να σκοτωθεί από όπλο, από όλα τα άλλα μαζί φυσικά αίτια.

ELEPHANT (2003) by Gus Van Sant (απόσπασμα)

via

A massacre of children.
It is the only innovation of the slaughter of Newtown, twenty children from 5 to 10 years. The end of the world, of their world, it was already in this film.

The firearms in the United States.
In the United States, 200 million weapons are in circulation, each year 30.000 people, among whom 3.000 children are killed by firearm. It is possible to buy in the United States a weapon since 18 years of age and for a price of 100 €.
Many families teach their children how to use a firearm since their 6 years of age; today, an American teenager has more possibilities to die by firearm, than of all —joined together— natural causes.

Un massacre d’enfants.
C’est la seule nouveauté de la tuerie de Newtown, Vingt enfants de 5 à 10 ans. La fin du monde, de leur monde, c’était déjà dans ce film.

Les armes à feu aux États-Unis.
Aux États-Unis, 200 millions d’armes sont en circulation, chaque année, 30000 personnes dont 3000 enfants sont tuées par arme à feu, il est possible d’acheter aux États-Unis une arme dès l’âge de 18 ans et pour un prix de 100 €.
De nombreux couples apprennent à leurs enfants à utiliser une arme à feu dès l’âge de 6 ans, aujourd’hui, un adolescent américain a plus de chances de mourir d’un coup de feu que de toutes les causes naturelles réunies.

Ολόκληρη η ταινία «ELEPHANT», by Gus Van Sant (2003) (1:18:04)


Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered. — Παρακαλώ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται.
Short Link: http://wp.me/p3lcY-4uR


Αρέσει σε %d bloggers: