Χάρτης: Κάθε Διαδήλωση στον Πλανήτη Από το 1979

24 Αυγούστου, 2013

.

Χάρτης: Κάθε Διαδήλωση στον Πλανήτη Από το 1979.

Μεγενθύνετε και μετακινήστε τον ολισθαίνοντα ρυθμιστή αργά. Ο αρχικός χρόνος μπορεί να είναι πολύ γρήγορος για να το δείτε.

Mapped: Every Protest on the Planet Since 1979 (foreignpolicy.com)

Zoom in and move the slider slowly. Time maybe moving too fast to see it.

Cartographie: Chaque protestation sur la Planète Depuis 1979

Agrandissez et déplacez le curseur lentement. Le temps initial va peut-être trop vite pour le voir.

© Μετάφραση, μοντάζ, φωτισμοί, σκηνικά και κοστούμια — Translation, editing, lighting, scenery and costumes — Traduction, édition, éclairage, décors et costumes: L’Enfant de la Haute Mer

© οι μεταφράσεις μας ΔΕΝ αναδημοσιεύονται, παρά ΜΟΝΟΝ έπειτα από προηγούμενη συνεννόηση- our translations are NOT reproduced: but ONLY after prior consultation – nos traductions NE SONT PAS reproduites: qu’UNIQUEMENT après consultation préalable

.

.

Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered. — ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται — NOTEZ S’il vous plaît: Les commentaires anonymes ou des commentaires mentionnant fausse personnalité en ligne, avec e-mail faux ou jetable et un faux alias, ne seraient ni approuvés ni répondus.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-5aL

.

.


Greece: ERT – The Lost Signal of Democracy / Grèce: ERT – Le Signal Perdu de la Démocratie

20 Ιουνίου, 2013

.

 Greece: ERT – The Lost Signal of Democracy/Our response to authoritarianism, is creativity

© Μετάφραση, μοντάζ, φωτισμοί, σκηνικά και κοστούμια — Translation, editing, lighting, scenery and costumes — Traduction, édition, éclairage, décors et costumes: L’Enfant de la Haute Mer

© οι μεταφράσεις μας ΔΕΝ αναδημοσιεύονται, παρά ΜΟΝΟΝ έπειτα από προηγούμενη συνεννόηση

By: GREYDOG
.

The unprecedented decision by the government to shut down ERT – the Greek Public Broadcaster has been a heavy blow for all. Both me and my colleagues, journalists and technicians, we ran immediately at the ERT Broadcasting Center. Since the beginning, every day we are recording what we see. We just edited quickly nine minutes to not erase from our memory what happened the first day. This is our way to react. We will continue as much as we can.
This is a rough cut sequence, part of the feature-length documentary that we are filming since the beginning of the crisis, for the last three years. It is called AGORÁ – From Democracy to the Market and it is an international co-production of major TV networks. AGORÁ will be released in April 2014.

Best Regards
Yorgos Avgeropoulos
Documentary Filmmaker
Author & Director of Exandas Documentary Series

Main Credits:
Written & Directed by Yorgos Avgeropoulos
Producers: Yorgos Avgeropoulos, Anastasia Skoubri
Picture: Yiannis Avgeropoulos, Anna Prokou
Music: Yiannis Paxevanis
Production Manager: Anastasia Skoubri
Editing: Anna prokou, Vasilis Magos
Researchers: Georgia Anagnou, Achilleas Kouremenos, Andreas Vagias
A Small Planet production © 2013-2014 smallplanet.gr

VIDEO @ http://vimeo.com/68637086

Grèce: ERT – Le Signal Perdu de la Démocratie-Notre réponse à l’autoritarisme, c’est la créativité(version en français)

La décision sans précédent du gouvernement de fermer ERT, et la manière dont il l’a fait, nous ont choqués. Moi-même, ainsi que mes collaborateurs, journalistes et techniciens, nous nous sommes rendus au siège de ERT dès le premier moment. Tous les jours, nous filmons tout ce que nous voyons. Nous avons donc monté rapidement ces 9 minutes, pour que tous ces événements qui ont eu lieu le premier jour ne s’effacent pas de nos mémoires. C’est notre façon de réagir. Nous continuerons tant que nous le pourrons.
Cette séquence est un premier montage d’un extrait du documentaire long-métrage que nous tournons depuis le début de la crise, au cours des trois dernières années. Il s’appelle “ AGORÁ – De la Démocratie aux marchés”, et il s’agit d’une coproduction internationale de plusieurs grandes chaînes de télévision. AGORÁ sera prêt en avril 2014.

Cordialement
Yorgos Avgeropoulos
Documentariste
Auteur et directeur de Exandas Documentaire Série

.

.

PLEASE NOTE: Anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered. — ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-53r

.

.


Αρέσει σε %d bloggers: