Ισραηλινοί καταληψίες/έποικοι καταστρέφουν ελαιόδεντρα Παλαιστινίων-UPDATE5

28 Οκτωβρίου, 2013

.

ΤΑ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΑΝΩ-ΠΑΝΩNEWER ON TOPPLUS RÉCENTS EN HAUT:

— Το Ισραήλ επιτρέπει 3.000 νέες οικιστικές μονάδες στους εποικιστές/καταληψίες. Η απόφαση σχετικά με τους έποικους/καταληψίες στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, ήρθε μια μέρα μετά τη χορήγηση του καθεστώτος του κράτους παρατηρητή της Παλαιστίνης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών

— Israel allows 3,000 new housing units in settlements. This decision regarding East Jerusalem and West Bank settlements, came a day after granting Palestine the status of observer state at the UN

— Israël autorise 3 000 nouveaux logements dans les colonies. Cette décision, qui concerne Jérusalem-Est et des colonies en Cisjordanie, intervient au lendemain de l’octroi à la Palestine du statut d’Etat observateur à l’ONU (libération)

— Το Ισραήλ εγκρίνει και πάλι την κατασκευή 829 νέων κατοικιών σε διάφορους οικισμούς στη Δυτική Όχθη, (25 Νοεμβρίου 2013) Israel approves new settlements in West Bank. Watchdog organisation warns plan could ‘derail’ Middle East peace process, as talks remain at an impasse, Last updated: 25 Nov 2013 11:34 (aljazeera.com) Israël autorise la création de nouvelles colonies en Cisjordanie, 25.11.2013 à 08h42 (lemonde.fr/proche-orient)

Τα νέα σπίτια θα κατασκευαστούν σε μια χούφτα οικισμών βόρεια της Ιερουσαλήμ - The new homes would be built in a handful of settlements north of Jerusalem - Les nouvelles maisons seront construites dans une poignée de colonies au nord de Jérusalem, REUTERS [Μεγαλώστε - Enlarge - Agrandir]

Τα νέα σπίτια θα κατασκευαστούν σε μια χούφτα οικισμών βόρεια της Ιερουσαλήμ – The new homes would be built in a handful of settlements north of Jerusalem – Les nouvelles maisons seront construites dans une poignée de colonies au nord de Jérusalem, REUTERS [Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

— Ο Νετανιάχου ακυρώνει την κατασκευή 20.000 οικιστικών μονάδων στη Δυτική Όχθη — Netanyahu cancels plan to build 20,000 new settler homes (http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/)Netanyahu annule la construction de 20 000 logements en Cisjordanie (Libération)

— Το Ισραήλ σχεδιάζει 20.000 νέες οικιστικές μονάδες, τις περισσότερες στην δεκαετία (χάρτης) — With peace talks underway, Israel planning to construct some 20,000 housing units in West Bank (haaretz.com/news/diplomacy-defense/)Israel plans 20,000 new settlement units, most in decade (map) [http://972mag.com]  — Israël : 20 000 logements prévus dans les colonies de Cisjordanie (lemonde.fr/proche-orient/)

— Ισραηλινοί στρατιώτες εμποδίζουν οικογένεια από την Qaryut να μαζέψει τις εληές της A family in Qaryut was stopped by Israeli soldiers from harvesting their olive trees — Les soldats israéliens empêchent une famille de Qaryut de récolter ses olives

Νετανιάχου, Αμπάς και οι "ειρηνευτικές συνομιλίες" - Netanyahu, Abbas and the “peace talks” - Netanyahu, Abbas et les "pourparlers de paix" [Μεγαλώστε - Enlarge - Agrandir]

Νετανιάχου, Αμπάς και οι «ειρηνευτικές συνομιλίες» – Netanyahu, Abbas and the “peace talks” – Netanyahu, Abbas et les « pourparlers de paix », via: Latuff Cartoons [Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

Ελιές και αγρότης στο QaryutQaryut olive trees and villager Oliviers et agriculteur de Qaryut

– Ισραηλινοί καταληψίες/έποικοι κατηγορούνται για καταστροφές Παλαιστινιακών ελαιόδεντρων — Israeli squatters/settlers accused of destroying Palestinian olive trees — Des squatters/colons israéliens accusés de détruire les oliviers des Palestiniens

© Μετάφραση, μοντάζ, φωτισμοί, σκηνικά και κοστούμια — Translation, editing, lighting, scenery and costumes — Traduction, édition, éclairage, décors et costumes: L’Enfant de la Haute Mer

© οι μεταφράσεις μας ΔΕΝ αναδημοσιεύονται, παρά ΜΟΝΟΝ έπειτα από προηγούμενη συνεννόηση- our translations are NOT reproduced: but ONLY after prior consultation – nos traductions NE SONT PAS reproduites: qu’UNIQUEMENT après consultation préalable

Ισραηλινοί καταληυψίες/έποικοι καταστρέφουν ελαιόδεντρα Παλαιστινίων (από το 1967 έχουν καταστρέψει περισσότερα από 800.000), αναρτήθηκε στις 21/10/2013 από τον Juan Cole

Ισραηλινοί έποικοι το Σαββατοκύριακο χρησιμοποίησαν αλυσοπρίονα για να καταστρέψουν περίπου 100 ελαιόδεντρα Παλαιστινίων στο Qaryut χωριό κοντά στην πόλη Ναμπλούς στη Δυτική Όχθη.
Η κατασκευή νέων κατοικιών από τους Ισραηλινούς καταληψίες στην Παλαιστινιακή Δυτική Όχθη έχουν αυξηθεί κατά 70 % το 2013, ενθαρρυνόμενοι από την ακροδεξιά κυβέρνηση του Λικούντ. Υπάρχουν σήμερα 515.000 Ισραηλινοί καταληψίες στη Δυτική Όχθη, χωρίς να υπολογίζουμε τα παλαιστινιακά εδάφη που προσαρτήθηκαν στην περιοχή της Ιερουσαλήμ .
Οι Ισραηλινοί καταληψίες/έποικοι εκτιμάται ότι έχουν καταστρέψει περίπου 800.000 ελαιόδεντρα, από τότε που το Ισραήλ κατέλαβε στρατιωτικά την Παλαιστινιακή Δυτική Όχθη το 1967. Οι Ισραηλινοί  καταληψίες/έποικοι παραβαίνουν συστηματικά την Συνθήκη της Γενεύης του 1949 και την Συμφωνία της Χάγης του 1907, σχετικά με τους πληθυσμούς στα κατεχόμενα εδάφη, η οποία έχει προ πολλού καταστήσει την κατοχή παράνομη (αν δεν είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας), και επί πλέον έχει αφήσει εκατομμύρια Παλαιστινίων απάτριδες και χωρίς πολιτικά δικαιώματα. Οι περιουσίες τους ως εκ τούτου δεν είναι ασφαλείς, δεδομένου ότι δεν έχουν κράτος που θα εξασφάλιζε τα περιουσιακά τους δικαιώματα και η οικονομική τους ασφάλεια απειλείται διαρκώς. Απαγορεύεται στον στρατό κατοχής να κατακλύσουν τους ίδιους τους πολίτες στα κατεχόμενα εδάφη, ως αποτέλεσμα των καταχρήσεων κατά τη διάρκεια του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου από τις δυνάμεις του Άξονα .
Υπάρχει ένας ισχυρός ψυχολογικός αντίκτυπος για τους βανδαλισμούς εις βάρος των ελαιόδεντρων των Παλαιστινίων, δεδομένου ότι αυτά συμβολίζουν τον σύνδεσμο των Παλαιστινίων με την γη τους . Παλαιστίνιοι είναι απόγονοι των αρχαίων Χαναναίων και των Εβραίων και έχουν καλλιεργήσει τη γη τους επί χιλιετίες.
Η ελαιοκομία κοστίζει 100 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για τους Παλαιστίνιους, με τους φτωχούς χωρικούς συχνά να είναι οι κύριοι δικαιούχοι .
Τον περασμένο χειμώνα στο al-Qusra, η PressTV ανέφερε μια παρόμοια επίθεση των Ισραηλινών εποίκων/καταληψιών στα Παλαιστινιακά ελαιόδεντρα.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Israeli Settlers Chop down more Palestinian Olive Trees (having destroyed 800,000 since 1967), posted on 10/21/2013 by Juan Cole
Israeli settlers over the weekend used chain saws to destroy some 100 Palestinian olive trees in Qaryut village near the West Bank city of Nablus.
Construction of new homes by Israeli squatters on the Palestinian West Bank has increased by 70% in 2013, encouraged by the far-right Likud government. There are now 515,000 Israeli squatters in the West Bank, not counting Palestinian territory annexed to the district of Jerusalem.
Israelis are estimated to have destroyed some 800,000 olive trees since Israel militarily occupied the Palestinian West Bank in 1967. Israel’s systematic contravention of the 1949 Geneva Convention and the 1907 Hague agreement on treatment of populations in occupied territories has long since rendered the occupation illegal (if not a crime against humanity), as well as leaving millions of Palestinians stateless and without the rights of citizenship. Their property is therefore not secure, since they have no state to back up their property rights, and their economic security is constantly threatened. It is forbidden to military occupiers to flood their own citizens into occupied territories, as result of abuses during World War II by the Axis powers.
There is a strong psychological impact to the vandalism against Palestinian olive trees, since these symbolize the attachment of Palestinians to their land. Palestinians are descended from the ancient Canaanites and Jews and have been farming that land for millennia.
Olive cultivation is worth $100 million a year to Palestinians, with poor villagers often being the main beneficiaries.
PressTV reported on a similar attack by Israeli settlers on Palestinian olive trees last winter at al-Qusra.

Les squatters/colons Israéliens abattent des oliviers Palestiniens (depuis 1967 ils en ont détruit plus de 800.000), posté le 21/10/2013 par Juan Cole
Les colons/squatters Israéliens ce week-end ont utilisé des tronçonneuses pour détruire quelque 100 oliviers Palestiniens dans le village de Qaryut près de la ville de Naplouse en Cisjordanie.
La construction de logements neufs par des squatters/colons Israéliens sur la Cisjordanie Palestinienne a augmenté de 70 % en 2013, encouragée par le gouvernement d’extrême-droite du Likud. Il ya maintenant 515.000 squatters Israéliens en Cisjodanie, sans compter les territoires Palestiniens annexés au district de Jérusalem.
Les squatters Israéliens auraient détruit quelque 800.000 oliviers depuis qu’Israël a occupé militairement la Cisjordanie Palestinienne en 1967. Violation systématique par Israël de la Les squatters Israéliens violent systématiquement la convention de Genève de 1949 et les Accords de La Haye de 1907, concernant la population dans les Territoires Occupés, occupation depuis longtemps rendue illégale (si ce n’est pas un crime contre l’humanité), laissant ainsi des millions de Palestiniens apatrides et sans droits politiques.
Leur propriété n’est donc pas en sécurité, car ils ne disposent pas d’un Etat qui garantisse leurs droits de propriété et leur sécurité économique est constamment menacée.
Il est interdit aux occupants militaires à inonder leurs propres citoyens dans les territoires occupés, à la suite d’ abus au cours de la Seconde Guerre mondiale par les puissances de l’Axe .
Il ya un impact psychologique fort pour les actes de vandalisme contre des oliviers palestiniens , car les olivierssymbolisent l’attachement des Palestiniens à leur terre. Les Palestiniens sont les descendants des anciens Cananéens et des Juifs,  et ont cultivé leurs terres depuis des millénaires.
La culture de l’olivier coûte 100 millions de dollars par an aux Palestiniens, tandis que les villageois pauvres sont souvent les principaux bénéficiaires .
En hiver dernier et à al-Qusra, la PressTV a rapporté une attaque similaire par de squatters Israéliens sur les oliviers Palestiniens.
.
.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται — Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.NOTEZ S’il vous Plaît: Les commentaires anonymes ou des commentaires mentionnant fausse personnalité en ligne, avec e-mail faux ou jetable et un faux alias, ne seraient ni approuvés ni répondus.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-5lp

.

.


Αρέσει σε %d bloggers: