Χωρίς Σχόλια-UPDATED

30 Ιουλίου, 2014

No Comments

Sans Commentaires

Πώς το Βλέπουν & Πώς το Βλέπουμε & Πώς βλέπουμε! (Bushra Shanan) - How They See It & How We See It! (Bushra Shanan) - Comment Ils Le Voient et Comment Nous Le Voyons! (Bushra Shannan)

Πώς το Βλέπουν & Πώς το Βλέπουμε ! (Bushra Shanan) – How They See It & How We See It! (Bushra Shanan) – Comment Ils Le Voient et Comment Nous Le Voyons! (Bushra Shannan), via [Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

ΓΑΖΑ, via

ΓΑΖΑ, via [Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

 

via

Νόαμ Τσόμσκι, το Ισραήλ Είναι Εγκληματίας Πολέμου - Noam Chomsky, Israel Is A War Criminal - Noam Chomsky, Israël Est Un Criminel de Guerre

Νόαμ Τσόμσκι, το Ισραήλ Είναι Εγκληματίας Πολέμου – Noam Chomsky, Israel Is A War Criminal – Noam Chomsky, Israël Est Un Criminel de Guerre, via [Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

ΕπίσηςΈχουν κόψει το ρεύμα σε ασθενείς σε αιμοκάθαρση — Also: They have been cutting power to dialysis patients — Aussi: Ils ont coupé le courant aux malades dialysés

via: omadeon

.

Παρακαλώ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται — Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.NOTEZ S’il vous Plaît: Les commentaires anonymes ou des commentaires mentionnant fausse personnalité en ligne, avec e-mail faux ou jetable et un faux alias, ne seraient ni approuvés ni répondus.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-5AW

.

 


«Το Ισραήλ απλώς αμύνεται»… Τι μας λέτε!

19 Ιουλίου, 2014

.
“Israel is Only Defending Itself”.. Don’t tell us!
« Israël ne fait que se défendre » .. Ne nous dites pas!
Paul Joseph Watson

Ελληνικοί υπότιτλοι, via

 

.

Παρακαλώ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται — Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.NOTEZ S’il vous Plaît: Les commentaires anonymes ou des commentaires mentionnant fausse personnalité en ligne, avec e-mail faux ou jetable et un faux alias, ne seraient ni approuvés ni répondus.
.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-5zq

.


Αρέσει σε %d bloggers: