Από τον Έβρο μέχρι το Φαρμακονήσι τα σύνορα της Ευρώπης είναι τεράστια αφανή νεκροταφεία

6 Μαρτίου, 2014

.

From Évros to Farmakonisi the borders of Europe are enormous invisible cemeteries

D’Évros à Farmakonisi les frontières de l’Europe sont des énormes cimetières invisibles

Από τον Έβρο μέχρι το Φαρμακονήσι τα σύνορα της Ευρώπης είναι τεράστια αφανή νεκροταφεία-

Από τον Έβρο μέχρι το Φαρμακονήσι τα Σύνορα της Ευρώπης είναι Τεράστια Αφανή Νεκροταφεία-From Évros to Farmakonisi the Borders of Europe are Enormous Invisible Cemeteries – D’Évros à Farmakonisi les Frontières de l’Europe sont des Enormes Cimetières Invisibles [Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

via,Francesco Fioretto (www.Frankezze.it)
.

Παρακαλώ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται — Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.NOTEZ S’il vous Plaît: Les commentaires anonymes ou des commentaires mentionnant fausse personnalité en ligne, avec e-mail faux ou jetable et un faux alias, ne seraient ni approuvés ni répondus.
.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-5qA

.

.


Greece’s Uncertain Future / Το αβέβαιο μέλλον της Ελλάδας

4 Νοεμβρίου, 2012

This short documentary looks at the current social crisis in Greece, the growth of alternative economies, general strikes, and the rise of the anti-fascist movement in response to violent attacks by the far-right. After six years of recession, the situation in Greece is growing increasingly dark. As the unemployment rate continues to rise and salaries continue to drop, the country has descended into an increasingly unpredictable situation.

by Brandon Jourdan

brandon jourdan on Vimeo

via

Αυτό το μικρού μήκους ντοκυμανταίρ εξετάζει την τρέχουσα κοινωνική κρίση στην Ελλάδα, την διόγκωση των εναλλακτικών οικονομιών, των γενικών απεργιών, και την άνοδο του αντι-φασιστικού κινήματος, ως απάντηση στις βίαιες επιθέσεις της ακροδεξιάς. Μετά από έξι χρόνια ύφεσης, η κατάσταση στην Ελλάδα γίνεται όλο και περισσότερο σκοτεινή. Δεδομένου ότι ο δείκτης ανεργίας συνεχίζει να αυξάνει και οι μισθοί συνεχίζουν να μειώνονται, η χώρα έχει κατρακυλήσει σε μια όλο και περισσότερο απρόβλεπτη κατάσταση.-

Ce documentaire court métrage regarde la crise sociale actuelle en Grèce, la croissance des économies alternatives, des grèves, et la hausse du mouvement anti-fasciste en réponse aux attaques violentes par l’extrême droite. Après six ans de récession, la situation en Grèce devient de plus en plus sombre. Pendant que le taux de chômage continue à grimper et les salaires continuent à chuter, le pays a dégringolé dans une situation de plus en plus imprévisible.


Αρέσει σε %d bloggers: