Από τον Έβρο μέχρι το Φαρμακονήσι τα σύνορα της Ευρώπης είναι τεράστια αφανή νεκροταφεία

6 Μαρτίου, 2014

.

From Évros to Farmakonisi the borders of Europe are enormous invisible cemeteries

D’Évros à Farmakonisi les frontières de l’Europe sont des énormes cimetières invisibles

Από τον Έβρο μέχρι το Φαρμακονήσι τα σύνορα της Ευρώπης είναι τεράστια αφανή νεκροταφεία-

Από τον Έβρο μέχρι το Φαρμακονήσι τα Σύνορα της Ευρώπης είναι Τεράστια Αφανή Νεκροταφεία-From Évros to Farmakonisi the Borders of Europe are Enormous Invisible Cemeteries – D’Évros à Farmakonisi les Frontières de l’Europe sont des Enormes Cimetières Invisibles [Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

via,Francesco Fioretto (www.Frankezze.it)
.

Παρακαλώ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται — Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.NOTEZ S’il vous Plaît: Les commentaires anonymes ou des commentaires mentionnant fausse personnalité en ligne, avec e-mail faux ou jetable et un faux alias, ne seraient ni approuvés ni répondus.
.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-5qA

.

.


Αρέσει σε %d bloggers: