Εμπόριο: Η Ευρώπη εισάγει γερμανικά προϊόντα, 28/03/2015

28 Μαρτίου, 2015

.

Trade: Map shows Germany über alles, 28 March 2015

Commerce : L’Europe importe allemand, 28 mars 2015

Εμπόριο, Η Ευρώπη εισάγει γερμανικά προϊόντα - Trade, Map shows Germany über alles - Commerce,  L’Europe importe allemand. via, Amiantedeluxe  [Μεγαλώστε - Enlarge - Agrandir]

Εμπόριο: Η Ευρώπη εισάγει γερμανικά προϊόντα – Trade: Map shows Germany über alles – Commerce: L’Europe importe allemand. via, Amiantedeluxe [Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

.


François Hollande: «Τα χειρότερα είναι πίσω μας…» (LOL)

21 Οκτωβρίου, 2012


Σε μια συνέντευξη σε έξι ευρωπαϊκές εφημερίδες, ο Γάλλος πρόεδρος François Hollande, δήλωσε ότι «είμαστε κοντά, πολύ κοντά στην έξοδο από την κρίση της ευρωΖώνης… ». Παρά το γεγονός αυτό, οι προοπτικές ανάπτυξης για τη ζώνη του ευρώ είναι δυσοίωνες για το 2012 (-0,4%) και το 2013 (0,2%), σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του ΔΝΤ.-

French President François Hollande: «The worst is behind us…»
In an interview with six European dailies, French President François Hollande said that «we are close, very close» to resolving the eurozone crisis. Despite this, the growth outlook for the eurozone is bleak for 2012 (-0.4%) and 2013 (0.2%), according to the latest IMF forecasts.

Le Président Français François Hollande: «Le pire est derrière nous…»
Dans une interview accordée à six grands quotidiens européens, le président français François Hollande a affirmé que «nous sommes près, tout près» de la sortie de la crise de la zone euro. Malgré cela, les perspective de croissance pour la zone euro sont mornes pour 2012 (-0,4%) et 2013 (+0,2%), selon les dernières prévisions du FMI.

by Nicolas Vadot  [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]


Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.Παρακαλώ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται.
Short Link: http://wp.me/p3lcY-4j8


Αρέσει σε %d bloggers: