89% των οικολόγων υποστηρίζουν την επέμβαση στο Μαλί

16 Ιανουαρίου, 2013

.

89% of the ecologists support the intervention in Mali (!!)

89% des écologistes soutiennent l’intervention au Mali (!!)

♦ ΑΡΧΙΣΑΝ ΧΤΕΣ (15.01.2013) ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΜΑΛΙ 
YESTERDAY MORNING (16.01.2013) STARTED THE TERRESTRIAL MILITARY OPERATIONS OF THE FRENCH IN MALI 
♦ HIER MATIN (16.01.2013)  ONT COMMENCÉ LES OPERATIONS MILITAIRES TERRESTRES DES FRANÇAIS AU MALI 

63% των Γάλλων υπέρ της επέμβασης στο Μαλί. Το ζώο ο Cohn Bendit: «υποστηρίζω τη γαλλική επέμβαση στο Μαλί»
63% of the French favorable to military operation in Mali. The beast Cohn Bendit: “I support the French intervention in Mali”
63% des Français favorables à l’opération militaire au Mali. La bête Cohn Bendit: «je soutiens l’intervention française au Mali»

© Μετάφραση, μοντάζ, φωτισμοί, σκηνικά και κοστούμια — Translation, editing, lighting, scenery and costumes — Traduction, édition, éclairage, décors et costumes: L’Enfant de la Haute Mer
© οι μεταφράσεις μου ΔΕΝ αναδημοσιεύονται, παρά ΜΟΝΟΝ έπειτα από προηγούμενη συνεννόηση

 [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Blu: FOR  –  Red: Against
Μπλέ: ΥΠΕΡ   –   Κόκκινο: ΚΑΤΑ
Από Αριστερά προς τα Δεξιά: Μέτωπο της Αριστεράς, Σοσιαληστές, Οικολόγοι, Modem (του François Bayrou), UDI (Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση), UMP, Εθνικό Μέτωπο
From Left to Right: Left Front, Sosialist Party, Ecologists, Modem of (François Bayrou), UDI (Independent Democratic Union), UMP, National Front
[Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Ενώ ο βουλευτής των Οικολόγων (EELV) Noël Mamère δεν δίστασε για να καταγγείλει την επιστροφή των δικτύων της Françafrique, το 89% των οικολόγων δηλώνουν την υποστήριξή τους στην επέμβαση.
Επίσης το 68% του Μετώπου της Αριστεράς, παρά τις επανειλημμένες επικρίσεις του Jean-Luc Mélenchon.
Αντίθετα, μόνο το 63% των οπαδών του UMP υποστηρίζουν την επιχείρηση Serval (ΤιγρόΓατα του Δάσους), τη στιγμή πού η μεγάλη πλειοψηφία των ηγετών του UMP καλούν σε Ιερή ένωση για «τον πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία».
Παρά την υποστήριξη της Μαρίν Λε Πεν, μόνο το 53% των οπαδών του Εθνικού Μετώπου εγκρίνει την αποστολή 700 στρατιωτικών στο Μαλί.

Whereas deputy EELV Noël Mamère did not hesitate to denounce the return of the networks of Françafrique, 89% of the ecologist sympathizers are favorable to the intervention.
They are 68% in Front de Gauche, in spite of repeated criticisms of Jean-Luc Mélenchon.
Conversely, only 63% of the UMP sympathizers support the Serval operation (tiger-forest-cat) at the time when nearly the total of the leaders of UMP are calling for a sacred union in “the war against terrorism”.
In spite of the support of Marine Le Pen, only 53% of the National Front sympathizers approve some 700 soldier sent in Mali.

Alors que le député EELV Noël Mamère n’a pas hésité à dénoncer le retour des réseaux de la Françafrique, 89% des sympathisants écologistes se disent favorables à l’intervention.
Ils sont 68% au Front de Gauche, malgré les critiques répétées de Jean-Luc Mélenchon.
Inversement, seuls 63% des sympathisants de l’UMP soutiennent l’opération Serval au moment où la quasi-totalité des chefs de file de l’UMP appellant à l’union sacrée dans “la guerre contre le terrorisme”.
Malgré le soutien de Marine Le Pen, seuls 53% des sympathisants du Front National approuvent l’envoi de quelques 700 militaires au Mali.

.
Πηγή – Source

– SONDAGE. Intervention au Mali: 63% des Français favorables à l’opération militaire

– La guerre au Mali se déroule maintenant au sol [The war in Mali is held now on the ground]

.

.

Φέρδερ Ρήντινγκ:
– Country profile: Mali (BBC)
– Mali (The CIA World Factbook)

.

.
PLEASE NOTE: Anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered. — ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-4Fs

.

.


Αρέσει σε %d bloggers: