Οι Άθλιοι των Αθηνών

10 Ιουνίου, 2013

.

© Μετάφραση, μοντάζ, φωτισμοί, σκηνικά και κοστούμια — Translation, editing, lighting, scenery and costumes — Traduction, édition, éclairage, décors et costumes: L’Enfant de la Haute Mer

© οι μεταφράσεις μας ΔΕΝ αναδημοσιεύονται, παρά ΜΟΝΟΝ έπειτα από προηγούμενη συνεννόηση

Οι Άθλιοι των Αθηνών
Ο φωτογράφος του Reuters Γιάννης Μπεχράκης, με έδρα την Αθήνα, πέρασε αρκετές εβδομάδες να καταγράφει τους άνεργους και τους άστεγους στην Ελλάδα, καθώς η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση έχει επηρεάσει τον αριθμό των αστέγων. Δεδομένου ότι η κρίση χρέους που ξέσπασε το 2009, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχασαν τις δουλειές τους —το ποσοστό ανεργίας στη χώρα έφθασε 26,8% (η ανεργία των νέων στο 60%), καθώς η οικονομία συρρικνώθηκε κατά άλλο ένα 5,6% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, και υπάρχουν πιέσεις για ακόμη αυστηρότερα μέτρα λιτότητας. [23 φωτογραφίες]

Down and Out in Athens
Reuters photographer Yannis Behrakis, based in Athens, spent several weeks documenting the unemployed and homeless in Greece as the continued economic downturn has impacted the numbers of homeless. Since the debt crisis erupted in 2009, hundreds of thousands of Greeks have lost their jobs —the unemployment rate in the country reached 26.8 percent (youth unemployment at 60%), as the economy contracted by another 5.6 percent in the first quarter of 2013, and even stricter austerity measures are being urged. [23 photos]

Dans la dèche à Athènes
Le photographe de Reuters Yannis Behrakis, basée à Athènes, a passé plusieurs semaines à documenter les chômeurs et les sans-abri en Grèce, alors que le ralentissement économique continue a a affecter le nombre des sans-abri. Depuis que la crise de la dette a éclaté en 2009, des centaines de milliers de Grecs ont perdu leur emploi —le taux de chômage dans le pays a atteint 26,8% (le chômage des jeunes à 60%), l’économie s’est contractée d’un autre 5,6% au premier trimestre de 2013, et des mesures d’austérité encore plus sévères sont recommandées. [23 photos]

.

.

PLEASE NOTE: Anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered. — ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-4Zz

.

.

.


Greece’s Uncertain Future / Το αβέβαιο μέλλον της Ελλάδας

4 Νοεμβρίου, 2012

This short documentary looks at the current social crisis in Greece, the growth of alternative economies, general strikes, and the rise of the anti-fascist movement in response to violent attacks by the far-right. After six years of recession, the situation in Greece is growing increasingly dark. As the unemployment rate continues to rise and salaries continue to drop, the country has descended into an increasingly unpredictable situation.

by Brandon Jourdan

brandon jourdan on Vimeo

via

Αυτό το μικρού μήκους ντοκυμανταίρ εξετάζει την τρέχουσα κοινωνική κρίση στην Ελλάδα, την διόγκωση των εναλλακτικών οικονομιών, των γενικών απεργιών, και την άνοδο του αντι-φασιστικού κινήματος, ως απάντηση στις βίαιες επιθέσεις της ακροδεξιάς. Μετά από έξι χρόνια ύφεσης, η κατάσταση στην Ελλάδα γίνεται όλο και περισσότερο σκοτεινή. Δεδομένου ότι ο δείκτης ανεργίας συνεχίζει να αυξάνει και οι μισθοί συνεχίζουν να μειώνονται, η χώρα έχει κατρακυλήσει σε μια όλο και περισσότερο απρόβλεπτη κατάσταση.-

Ce documentaire court métrage regarde la crise sociale actuelle en Grèce, la croissance des économies alternatives, des grèves, et la hausse du mouvement anti-fasciste en réponse aux attaques violentes par l’extrême droite. Après six ans de récession, la situation en Grèce devient de plus en plus sombre. Pendant que le taux de chômage continue à grimper et les salaires continuent à chuter, le pays a dégringolé dans une situation de plus en plus imprévisible.


Αρέσει σε %d bloggers: