Πραξικόπημα στην Μπουρκίνα Φάσο/Οι Μουρκιναμπέζοι διώχνουν τον Compaoré, ο Στρατός αναλαμβάνει την εξουσία

31 Οκτωβρίου, 2014

UPDATE:

Αντισυνταγματάρχης Ισαάκ Yacouba Zida - Lieutenant-Colonel Isaac Yacouba Zida - Le Lieutenant-Colonel Isaac Yacouba Zida [Μεγαλώστε - Enlarge - Agrandir]

Αντισυνταγματάρχης Isaac Yacouba Zida – Lietenant Colonel Isaac Yacouba Zida – Le Lieutenant-Colonel Isaac Yacouba Zida [Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

Μπουρκίνα Φάσο: δύο στρατιωτικοί μάχονται για την εξουσία. Αντισυνταγματάρχης Isaac Yacouba Zida. Μπουρκίνα Φάσο: Ο Αντισυνταγματάρχης Zida βρίσκεται στο προεδρικό μέγαρο

Burkina Faso: two militarists fighting for power. Lieutenant-Colonel Isaac Yacouba Zida. Burkina Faso: Lieutenant Colonel Zida is in the presidential palace.

Burkina Faso: deux militaires se disputent le pouvoir. Le Lieutenant-Colonel Isaac Yacouba Zida. Burkina-Faso: le lieutenant-colonel Zida est au palais présidentiel


Ο Στρατηγός Honoré Traoré - General Honoré Traoré - Général Honoré Traoré  [Μεγαλώστε - Enlarge - Agrandir]

Ο Στρατηγός Honoré Nabéré Traoré – General Honoré Nabéré Traoré – Général Honoré Nabéré Traoré [Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

Coup detat in Burkina Fasso/The Burkinabese drive out Compaoré, the army comes to power

Coup détat au Burkina Fasso/Les Burkinabès chassent Compaoré, l’armée prend le pouvoir

.

Παρακαλώ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται — Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.NOTEZ S’il vous Plaît: Les commentaires anonymes ou des commentaires mentionnant fausse personnalité en ligne, avec e-mail faux ou jetable et un faux alias, ne seraient ni approuvés ni répondus.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-5Dl

.

Αρέσει σε %d bloggers: