Ο ΟΗΕ προτείνει μια νέα θρεπτική & ανανεώσιμη τροφή για τους πεινασμένους: τα έντομα

14 Μαΐου, 2013

.

UNO has a new nutritional, sustainable diet for a hungry world: insects

via Latuff Cartoons  [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

ο κ. Μπαν Κι Μουν παρουσιάζει το μενού στο υποσιτισμένο παιδάκι – Mr. Ban Ki-Moon presents the menu to a malnourished child – M.Ban Ki-Moon présente le menu à un enfant malnutri via Latuff Cartoons [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

L’ONU propose une nouvelle alimentation nutritionnelle et durable pour un monde affamé: des insectes

.

.

.

PLEASE NOTE: Anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered. — ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-4Wv

.

.

.


ο Hollande αποφάσισε γαλλική επέμβαση στο Μαλί – ο Traoré ζήτησε στρατιωτική βοήθεια-UPDATE

12 Ιανουαρίου, 2013

François Hollande decides for a French intervention in Mali, Dioncounda Traoré requires a military aid of France.

François Hollande se décide pour une intervention française au Mali. Dioncounda Traoré demande une aide militaire de la France.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας εγκρίνει την ανάπτυξη διεθνούς αποστολής υποστήριξης στο Μαλί για περίοδο αρχικά ενός χρόνου, καθοδηγούμενης από Αφρικανούς

Security Council Authorizes Deployment of African-led International Support Mission in Mali for Initial Year-Long Period

Le Conseil de Sécurité autorise le déploiement de la mission internationale dirigée par les Africains, pour le soutien du Mali et pour la période d’un an initiale

ΌΧΙ στη γαλλική στρατιωτική παρέμβαση στο Μαλί - NO to the French military intervention in Mali - NON à l’intervention militaire française au Mali  [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

ΌΧΙ στη γαλλική στρατιωτική επέμβαση στο Μαλί: Να σταματήσουμε να υποστηρίζουμε τους δικτάτορες, να υποστηρίξουμε τους λαούς της Αφρικής! Μαζί ενάντια στην Françafrique !  – NO to the French military intervention in Mali: Stop supporting the dictators, suppor the people of Africa! Together against the Françafrique !– NON à l’intervention militaire française au Mali [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

© Μετάφραση, μοντάζ, φωτισμοί, σκηνικά και κοστούμια Translation, editing, lighting, scenery and costumes — Traduction, édition, éclairage, décors et costumes: L’Enfant de la Haute Mer
© οι μεταφράσεις μου ΔΕΝ αναδημοσιεύονται, παρά ΜΟΝΟΝ έπειτα από προηγούμενη συνεννόηση


Το Μαλί: η Γαλλία θα απαντήσει «μέσα στο πλαίσιο» του ΟΗΕ, διαβεβαιώνει (βεβαίως-βεβαίως) ο Ολλάντ, στις 11 Ιανουαρίου 2013 στις 12:17
Ο Γάλλος Πρόεδρος υπόσχεται ότι η Γαλλία θα βοηθήσει για να σταματήσει η προέλαση των ισλαμιστών στο Μαλί, αλλά μόνο σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας (βεβαίως-βεβαίως).
Ο Πρόεδρος ο Φρανσουά Ολλάντ δήλωσε την Παρασκευή (τα ξημερώματα) ότι «η Γαλλία θα απαντήσει αυστηρά στα πλαίσια των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», στο αίτημα της κυβέρνησης του Μαλί για στρατιωτική βοήθεια. «Το λέω με την απαραίτητη σοβαρότητα, είμαστε απέναντι σε μια χαρακτηριστική επιθετικότητα», δήλωσε ο επικεφαλής του κράτους κατά τη διάρκεια των ευχών του στο διπλωματικό σώμα στο Προεδρικό Μέγαρο.
«Οι τρομοκράτες έχουν μαζευτεί αυτές τις τελευταίες ημέρες στην τεχνητή διαχωριστική γραμμή, που χωρίζει το Βορρά και τον Νότο του Μαλί. Και μάλιστα έχουν προωθήσει τις θέσεις τους. Και επιδιώκουν να πλήξουν την ίδια την ύπαρξη του Μαλί», υπογράμμισε (βεβαίως-βεβαίως). «Η Γαλλία όπως και οι Αφρικανικοί εταίροι της και το σύνολο της Διεθνούς Κοινότητας δεν γίνεται να το δεχτούν», διαβεβαίωσε ο Ολλάντ. «Έχω αποφασίσει ότι η Γαλλία θα απαντήσει, στο πλευρό των Αφρικανικών εταίρων μας και έπειτα από το αίτημα των αρχών του Μαλί. Και θα το κάνει αυστηρά στα πλαίσια των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (βεβαίως-βεβαίως) και θα είναι έτοιμη να σταματήσει την επίθεση των τρομοκρατών, εάν αυτή ήθελε συνεχιστεί», πρόσθεσε. «Πρόκειτα για απαίτηση αλληλεγγύης και ευθύνης και η Γαλλία θα ευθυγραμμιστεί επομένως με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και το αίτημα των αρχών του Μαλί», κατέληξε ο επικεφαλής του κράτους. Ο  προσωρινός Πρόεδρος του Μαλί Dioncounda Traoré έχει ζητήσει από την Πέμπτη (10.01.2013) τη στρατιωτική βοήθεια της Γαλλίας, για να απωθήσει την επίθεση των ένοπλων ισλαμιστικών ομάδων στο Βόρειο τμήμα της χώρας.

Mali: France will answer “within the framework” of UNO, ensures Holland, January 11th, 2013 at 12:17
The French president promises that France will help to stop the projection of islamists in Mali, but only according to the resolutions of the Security Council.
President François Hollande stated Friday that “France will answer”, “strictly within the framework of the resolutions of the Security Council of UNO”, at the request of military aid of the Malian authorities. “I say it here with the solemnity necessary, we are vis-a-vis a characterized aggression”, affirmed the Head of State at the time of his wishes to the diplomatic corps in the Elysium.“The terrorists gathered these last days on the line which artificially separates the North from the South of Mali. They have even advanced. And they seek to deal a fatal blow to the very existence of Mali”, he underlined. “France like its African partners and the whole of the international community will not accept this”, president Holland affirmed.“I decided that France will answer, on the side of our African partners, at the request of the Malian authorities. We will strictly do it within the framework of the resolutions of the Security Council of the United Nations and we will be ready to stop the offensive of the terrorists if it were to continue”, he added.“It is a requirement of solidarity and of responsibility and France will be thus meet the resolutions of the Security Council and the request of the Malian authorities ”, the Head of the State concluded. The Malian president by interim Dioncounda Traoré asked Thursday for the military aid of France, in order to push back the offensive of the islamist armed groups in the north of the country.

Μαλί: Η Γαλλία στον πόλεμο - Mali: France in War  [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Μαλί: Η Γαλλία σε πόλεμο – Mali: France in War [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Mali : la France répondra «dans le cadre» de l’Onu, assure Hollande, 11 janvier 2013 à 12:17 itemprop=»description»>
Le président français promet que la France aidera à stopper l’avancée des islamistes au Mali, mais uniquement suivant les résolutions du Conseil de sécurité.
Le président François Hollande a déclaré vendredi que «la France répondra», «strictement dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU», à la demande d’aide militaire des autorités maliennes. «Je le dis ici avec la solennité nécessaire, nous sommes face à une agression caractérisée», a affirmé le chef de l’Etat lors de ses vœux au corps diplomatique à l’Elysée.
«Les terroristes se sont regroupés ces derniers jours sur la ligne qui sépare artificiellement le Nord et le Sud du Mali. Ils ont même avancé. Et ils cherchent à porter un coup fatal à l’existence même du Mali»
, a-t-il souligné. «La France comme ses partenaires africains et l’ensemble de la communauté internationale ne pourra pas l’accepter», a affirmé le président Hollande.
«J’ai décidé que la France répondra, aux côtés de nos partenaires africains, à la demande des autorités maliennes. Elle le fera strictement dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et elle sera prête à arrêter l’offensive des terroristes si elle devait se poursuivre»
, a-t-il ajouté.
«C’est une exigence de solidarité et de responsabilité et la France sera donc au rendez-vous des résolutions du Conseil de sécurité et de la demande des autorités maliennes»
, a conclu le chef de l’Etat. Le président malien par intérim Dioncounda Traoré a demandé jeudi l’aide militaire de la France pour repousser une offensive des groupes armés islamistes dans le nord du pays.

(AFP), via
Δείτε: ταξιδεύοντας επί τόπου: Μαλί κι αλλοίμονο… (μικρό δοκίμιο)
και: V.I.P. Δικτάτορες στην παρέλαση για την γιορτή της Γαλλικής Δημοκρατίας
Επίσης:
– Resolution 2085 (20 December 2012), Security Council Authorizes Deployment of African-led International Support Mission in Mali for Initial Year-Long Period

– NON à l’intervention militaire française au Mali

– La France au Mali / Ambassade de France à Bamako

– Le texte de la résolution 2085 du Conseil de sécurité de l’ONU pour le déploiement de la MISMA

– U.N. Security Council adopts Resolution 2085 authorizing political, training and military action to restore control over North in Mali; confused resolution launches international bureaucratic and decision-making monstrosity

– L’ONU autorise le déploiement de la Misma dans le nord du Mali

Φέρδερ Ρήντινγκ:
– Country profile: Mali (BBC)
– Mali (The CIA World Factbook)

  –

Please NOTE: Anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.Παρακαλώ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-4Cj


Αρέσει σε %d bloggers: