Μπουρκίνα Φάσο: Μεταβατικός πρόεδρος ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Μισέλ Καφαντό-UPDATED

17 Νοεμβρίου, 2014

.

 - Michel Kafando lends oath as a president of Burkina Faso - Michel Kafando prête serment en tant que président du Burkina Faso

Ο Michel Kafando ορκίζεται Πρόεδρος της Μπουρκίνα Φάσο – Michel Kafando lends oath as President of Burkina Faso – Michel Kafando prête serment en tant que Président du Burkina Faso

Burkina Faso: the  lieutenant-colonel Zida appointed Prime Minister - Burkina : le lieutenant-colonel Zida nommé premier ministre

Burkina: Ο Αντισυνταγματάρχης Zida ορκίζεται Πρωθυπουργός- Burkina Faso: the lieutenant-colonel Zida appointed Prime Minister – Burkina : le lieutenant-colonel Zida nommé Premier Ministre

.

Burkina Faso: Michel Kafando, appointed President of transition

Burkina Faso : Michel Kafando, nommé Président de transition(humanite.fr)

Michel Kafando 72 ετών - Michel Kafando age 72 - Michel Kafando 72 ans

Michel Kafando 72 ετών – Michel Kafando age 72 – Michel Kafando 72 ans

Ο διπλωμάτης της Μπουρκίνα Φάσο Michel Kafando διορίστηκε ως προσωρινός πρόεδρος μέχρι τις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το Νοέμβριο του 2015. Την παραμονή, ένας μεταβατικός χάρτης είχε υπογραφεί από όλους τους παράγοντες που συμμετείχαν σε αυτή τη μετάβαση.
«Είναι μια μεγάλη ευθύνη» αναγνώρισε ο νεοδιορισθείς αρχηγός του κράτους, με την ευκαιρία της πρώτης του ομιλίας. Στα 72 του, είναι μια μορφή της διπλωματίας της Μπουρκίνα Φάσο, υπήρξε Πρέσβης της Άνω Βόλτα (πρώην όνομα της χώρας) και κατόπιν της Μπουρκίνα Φάσο στα Ηνωμένα Έθνη, αντίστοιχα, κατά την περίοδο 1981-1982 και 1998-2011.
Η επιλογή του ανθρώπου αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στις 4:00 π.μ..

 Michel Kafando 72 ετών - Michel Kafando, age 72 - Michel Kafando 72 ans

Michel Kafando 72 ετών – Michel Kafando, age 72 – Michel Kafando 72 ans

© Μετάφραση, μοντάζ, φωτισμοί, σκηνικά και κοστούμια — Translation, editing, lighting, scenery and costumes — Traduction, édition, éclairage, décors et costumes: L’Enfant de la Haute Mer

© οι μεταφράσεις μας ΔΕΝ αναδημοσιεύονται, παρά ΜΟΝΟΝ έπειτα από προηγούμενη συνεννόηση- our translations are NOT reproduced: but ONLY after prior consultation – nos traductions NE SONT PAS reproduites: qu’UNIQUEMENT après consultation préalable

Michel Kafando 72 ετών - Michel Kafando age 72 - Michel Kafando 72 ans

Michel Kafando 72 ετών – Michel Kafando age 72 – Michel Kafando 72 ans

Burkina Faso: Michel Kafando, appointed President of transition

The Burkinabe diplomat Michel Kafando was appointed as interim president until elections scheduled for November 2015. The day before, a transitional charter was signed by all the players involved in this transition.
«It’s an awesome responsibility» recognized the newly appointed head of state on the occasion of a first speech. At 72, he is a figure of the Burkinabe diplomacy, and was Ambassador of the Upper Volta (former name of the country) and of Burkina Faso to the United Nations, respectively in 1981-1982 and 1998-2011.
The choice of the man was revealed Monday, November 17 at 4:00 am.
Michel Kafando 72 ετών - Michel Kafando age 72 - Michel Kafando 72 ans

Michel Kafando 72 ετών – Michel Kafando age 72 – Michel Kafando 72 ans

Le diplomate burkinabè Michel Kafando a été désigné comme président par intérim jusqu’aux élections prévues en novembre 2015. La veille, une charte de transition avait été signée par tous les acteurs impliqués dans cette transition.
«C’est une redoutable responsabilité» a reconnu le chef d’Etat fraîchement désigné à l’occasion d’un premier discours. A 72 ans, il est une figure de la diplomatie burkinabè, et fut ambassadeur de la Haute-Volta (l’ancien nom du pays) puis du Burkina Faso auprès des Nations unies, respectivement en 1981-1982 et 1998-2011.
Le choix de cet homme a été révélé lundi 17 novembre vers 4 heures du matin.

.

Παρακαλώ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται — Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.NOTEZ S’il vous Plaît: Les commentaires anonymes ou des commentaires mentionnant fausse personnalité en ligne, avec e-mail faux ou jetable et un faux alias, ne seraient ni approuvés ni répondus.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-5E0

.

 


Πραξικόπημα στην Μπουρκίνα Φάσο/Οι Μουρκιναμπέζοι διώχνουν τον Compaoré, ο Στρατός αναλαμβάνει την εξουσία

31 Οκτωβρίου, 2014

UPDATE:

Αντισυνταγματάρχης Ισαάκ Yacouba Zida - Lieutenant-Colonel Isaac Yacouba Zida - Le Lieutenant-Colonel Isaac Yacouba Zida [Μεγαλώστε - Enlarge - Agrandir]

Αντισυνταγματάρχης Isaac Yacouba Zida – Lietenant Colonel Isaac Yacouba Zida – Le Lieutenant-Colonel Isaac Yacouba Zida [Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

Μπουρκίνα Φάσο: δύο στρατιωτικοί μάχονται για την εξουσία. Αντισυνταγματάρχης Isaac Yacouba Zida. Μπουρκίνα Φάσο: Ο Αντισυνταγματάρχης Zida βρίσκεται στο προεδρικό μέγαρο

Burkina Faso: two militarists fighting for power. Lieutenant-Colonel Isaac Yacouba Zida. Burkina Faso: Lieutenant Colonel Zida is in the presidential palace.

Burkina Faso: deux militaires se disputent le pouvoir. Le Lieutenant-Colonel Isaac Yacouba Zida. Burkina-Faso: le lieutenant-colonel Zida est au palais présidentiel


Ο Στρατηγός Honoré Traoré - General Honoré Traoré - Général Honoré Traoré  [Μεγαλώστε - Enlarge - Agrandir]

Ο Στρατηγός Honoré Nabéré Traoré – General Honoré Nabéré Traoré – Général Honoré Nabéré Traoré [Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

Coup detat in Burkina Fasso/The Burkinabese drive out Compaoré, the army comes to power

Coup détat au Burkina Fasso/Les Burkinabès chassent Compaoré, l’armée prend le pouvoir

.

Παρακαλώ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται — Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.NOTEZ S’il vous Plaît: Les commentaires anonymes ou des commentaires mentionnant fausse personnalité en ligne, avec e-mail faux ou jetable et un faux alias, ne seraient ni approuvés ni répondus.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-5Dl

.

Αρέσει σε %d bloggers: