«Το Ισραήλ απλώς αμύνεται»… Τι μας λέτε!

19 Ιουλίου, 2014

.
“Israel is Only Defending Itself”.. Don’t tell us!
« Israël ne fait que se défendre » .. Ne nous dites pas!
Paul Joseph Watson

Ελληνικοί υπότιτλοι, via

 

.

Παρακαλώ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται — Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.NOTEZ S’il vous Plaît: Les commentaires anonymes ou des commentaires mentionnant fausse personnalité en ligne, avec e-mail faux ou jetable et un faux alias, ne seraient ni approuvés ni répondus.
.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-5zq

.


Γάζα: Τέσσερα παιδιά έπαιζαν ποδόσφαιρο στην παραλία…

18 Ιουλίου, 2014

.

Four children playing football on the beach

Quatre enfants jouant au football sur la plage

Ramiz BAKR, 9 ετών - Ramiz BAKR, 9 years- Ramiz BAKR, 9 ans

Mohammed Ramiz BAKR, 9 ετών – Mohammed Ramiz BAKR, 9 years- Mohammed Ramiz BAKR, 9 ans

Ismael Mohammed BAKR, 11 ετών - Ismael Mohammed BAKR, 11 years - Ismael Mohammed BAKR, 11 ans

Ismael Mohammed BAKR, 11 ετών – Ismael Mohammed BAKR, 11 years – Ismael Mohammed BAKR, 11 ans

Ismael Mohammed BAKR, 11 ετών - Ismael Mohammed BAKR, 11 years - Ismael Mohammed BAKR, 11 ans

Ismael Mohammed BAKR, 11 ετών – Ismael Mohammed BAKR, 11 years – Ismael Mohammed BAKR, 11 ans

Στον απόηχο μιας αεροπορικής επιδρομής σε μια παραλία στην πόλη της Γάζας την Τετάρτη 16-07-2014. Τέσσερα μικρά Παλαιστίνια αγόρια, όλα ξαδέλφια, σκοτώθηκαν. Credit Tyler Hicks, The New York Times - The aftermath of an airstrike on a beach in Gaza City on Wednesday 16-07-2014. Four young Palestinian boys, all cousins, were killed. Credit Tyler Hicks,The New York Times - A la suite d'un raid aérien sur une plage dans la ville de Gaza le mercredi 16-07-2014. Quatre jeunes garçons palestiniens, tous cousins​​, ont été tués. Crédit Tyler Hicks, le New York Times

Συνεπεία μιάς αεροπορικής επιδρομής σε μια παραλία στην πόλη της Γάζας την Τετάρτη 16-07-2014. Τέσσερα μικρά Παλαιστίνια αγόρια, όλα ξαδέλφια, σκοτώθηκαν. Credit Tyler Hicks, The New York Times – The aftermath of an airstrike on a beach in Gaza City on Wednesday 16-07-2014. Four young Palestinian boys, all cousins, were killed. Credit Tyler Hicks,The New York Times – Conséquence d’un raid aérien sur une plage dans la ville de Gaza le mercredi 16-07-2014. Quatre jeunes garçons palestiniens, tous cousins​​, ont été tués. Crédit Tyler Hicks, le New York Times

.

.

Ismael Mohammed BAKR, 11 ετών, Mohammed Ramiz BAKR, 9 ετών, Ahed ο Atif BAKR, 10 ετών, Zakaria Ahed BAKR, 10 ετών. Όλα ξαδέλφια - Ismael Mohammed BAKR, 11 years, Mohammed Ramiz BAKR, 9 years, Ahed Atif BAKR, 10 years, Zakaria Ahed BAKR, 10 years. All cousins - Ismael Mohammed BAKR, 11 ans, Mohammed Ramiz BAKR, 9 ans, Ahed Atif BAKR, 10 ans, Zakaria Ahed BAKR, 10 ans. Tous cousins

Ismael Mohammed BAKR, 11 ετών, Mohammed Ramiz BAKR, 9 ετών, Ahed Atif BAKR, 10 ετών, Zakaria Ahed BAKR, 10 ετών. Όλα ξαδέλφια – Ismael Mohammed BAKR, 11 years, Mohammed Ramiz BAKR, 9 years, Ahed Atif BAKR, 10 years, Zakaria Ahed BAKR, 10 years. All cousins – Ismael Mohammed BAKR, 11 ans, Mohammed Ramiz BAKR, 9 ans, Ahed Atif BAKR, 10 ans, Zakaria Ahed BAKR, 10 ans. Tous cousins, via[Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

.

Παρακαλώ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται — Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.NOTEZ S’il vous Plaît: Les commentaires anonymes ou des commentaires mentionnant fausse personnalité en ligne, avec e-mail faux ou jetable et un faux alias, ne seraient ni approuvés ni répondus.
.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-5z6

.

 

 

 


Αρέσει σε %d bloggers: