Χωρίς Σχόλια-2-UPDATED

31 Ιουλίου, 2014

.

No Comments-2

Sans Commentaires-2

Benjamin (Bibi) Netanyahu

Benjamin (Bibi) Netanyahu: «Σκοτώστε τους Όλους όσους Είναι κάτω από το Ύψος σας… Θα Υποφέρετε, Μικρά Παιδιά» – «Kill Anyone Under Your High… Suffer, Little Children» – « Tuez n’Importe qui en Dessous de Votre Taille… Souffrez, les Petits Enfants »

.

.

Christopher Gunness Breaks Down In Tears On Live TV After Attacks In Gaza (Emotional Video)

Ο Επίσημος της UNRWA Christopher Gunness Ξεσπάει σε Δάκρυα σε Ζωντανή Αναμετάδοση Έπειτα από την Επίθεση σε Σχολείο στη Γάζα - UNRWA Official Christopher Gunness Breaks Down On Live TV Following Attack On Gaza School - Le Fonctionnaire de l'UNRWA Christopher Gunness Eclate en Sanglots Dans une Diffusion en Direct Après l'Attaque Sur Une Ecole à Gaza via [Μεγαλώστε - Enlarge - Agrandir]

Ο Επίσημος της UNRWA Christopher Gunness Ξεσπάει σε Λυγμούς σε Ζωντανή Αναμετάδοση Έπειτα από την Επίθεση σε Σχολείο στη Γάζα – UNRWA Official Christopher Gunness Breaks Down On Live TV Following Attack On Gaza School – Le Fonctionnaire de l’UNRWA Christopher Gunness Eclate en Sanglots Dans une Diffusion en Direct Après l’Attaque Sur Une Ecole à Gaza, via [Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

Νετανιάχου, ο Απαίσιος Θεριστής της Γάζας - Netanyahu, the Grim Reaper of Gaza - Netanyahu, le Moissonneur Ignoble de Gaza via [Μεγαλώστε - Enlarge - Agrandir]

Νετανιάχου, ο Απαίσιος Θεριστής της Γάζας – Netanyahu, the Grim Reaper of Gaza – Netanyahu, le Moissonneur Ignoble de Gaza, via [Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

 

.

Παρακαλώ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται — Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.NOTEZ S’il vous Plaît: Les commentaires anonymes ou des commentaires mentionnant fausse personnalité en ligne, avec e-mail faux ou jetable et un faux alias, ne seraient ni approuvés ni répondus.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-5Bd

.

 


Χωρίς Σχόλια-UPDATED

30 Ιουλίου, 2014

No Comments

Sans Commentaires

Πώς το Βλέπουν & Πώς το Βλέπουμε & Πώς βλέπουμε! (Bushra Shanan) - How They See It & How We See It! (Bushra Shanan) - Comment Ils Le Voient et Comment Nous Le Voyons! (Bushra Shannan)

Πώς το Βλέπουν & Πώς το Βλέπουμε ! (Bushra Shanan) – How They See It & How We See It! (Bushra Shanan) – Comment Ils Le Voient et Comment Nous Le Voyons! (Bushra Shannan), via [Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

ΓΑΖΑ, via

ΓΑΖΑ, via [Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

 

via

Νόαμ Τσόμσκι, το Ισραήλ Είναι Εγκληματίας Πολέμου - Noam Chomsky, Israel Is A War Criminal - Noam Chomsky, Israël Est Un Criminel de Guerre

Νόαμ Τσόμσκι, το Ισραήλ Είναι Εγκληματίας Πολέμου – Noam Chomsky, Israel Is A War Criminal – Noam Chomsky, Israël Est Un Criminel de Guerre, via [Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

ΕπίσηςΈχουν κόψει το ρεύμα σε ασθενείς σε αιμοκάθαρση — Also: They have been cutting power to dialysis patients — Aussi: Ils ont coupé le courant aux malades dialysés

via: omadeon

.

Παρακαλώ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται — Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.NOTEZ S’il vous Plaît: Les commentaires anonymes ou des commentaires mentionnant fausse personnalité en ligne, avec e-mail faux ou jetable et un faux alias, ne seraient ni approuvés ni répondus.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-5AW

.

 


Αρέσει σε %d bloggers: