Ρυμούλκηση πλοίων που «πακετάρονται» με #Rohingya πίσω στη θάλασσα … φαίνεται ότι δεν θέλουν οι άνθρωποι να δουν…

17 Μαΐου, 2015

.

«Towing ships packed with #Rohingya back out to sea…it seems they don’t want people to see.”

« Remorquage des navires emballés avec des #Rohingya en arrière à la mer il semble qu’ils ne veulent pas que les gens voient.. »

.....[Μεγαλώστε - Enlarge - Agrandir]

Ρυμούλκηση πλοίων που «πακετάρονται» με #Rohingya πίσω στη θάλασσα … φαίνεται ότι δεν θέλουν οι άνθρωποι να δουν… – «Towing ships packed with #Rohingya back out to sea…it seems they don’t want people to see.”- « Remorquage des navires emballés avec des #Rohingya en arrière à la mer … il semble qu’ils ne veulent pas que les gens voient.. », par Stefan Simanowitz [Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

.


Αρέσει σε %d bloggers: