Εμπόριο: Η Ευρώπη εισάγει γερμανικά προϊόντα, 28/03/2015

28 Μαρτίου, 2015

.

Trade: Map shows Germany über alles, 28 March 2015

Commerce : L’Europe importe allemand, 28 mars 2015

Εμπόριο, Η Ευρώπη εισάγει γερμανικά προϊόντα - Trade, Map shows Germany über alles - Commerce,  L’Europe importe allemand. via, Amiantedeluxe  [Μεγαλώστε - Enlarge - Agrandir]

Εμπόριο: Η Ευρώπη εισάγει γερμανικά προϊόντα – Trade: Map shows Germany über alles – Commerce: L’Europe importe allemand. via, Amiantedeluxe [Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

.


«Γυάλινοι τοίχοι», Αφηγείται & πρωταγωνιστεί ο Paul McCartney

24 Μαρτίου, 2015

.

«Glass Walls«, Narrated by and starring Paul McCartney

« Murs de verre », Relaté par et tenant le premier rôle Paul McCartney

.


Αρέσει σε %d bloggers: