Η αστυνομία καταστρέφει τα ταξιδιωτικά έγγραφα των παιδιών και τα φυλακίζει

.

Ο 16χρονος Mohammad πήγαινε προς την Ηγουμενίτσα. Είχε χαρτιά σε ισχύ. Η αστυνομία, όμως, τον σταμάτησε, τα έσκισε και τον συνέλαβε. Ο Mohammad δεν είναι ο μόνος που έχει ζήσει παρόμοια ιστορία. Χιλιάδες παιδιά μεταναστών κρατούνται παράνομα κάτω από συνθήκες που παραβιάζουν κάθε νόμο περί κράτησης ανηλίκου. Δε διώκονται για κάποιο αδίκημα, όμως τελικά εκτίουν ποινές. Πολλά βρίσκονται στη χώρα χωρίς γονέα ή κηδεμόνα και χρήζουν διεθνούς προστασίας, επειδή καταπατούνται τα δικαιώματά τους με τρόπους παράνομους ή αυθαίρετους.
Η ΜΚΟ Praksis μοιράζεται την ιστορία του Mohammad. Δείτε το βίντεο:

via

© Μετάφραση, μοντάζ, φωτισμοί, σκηνικά και κοστούμια — Translation, editing, lighting, scenery and costumes — Traduction, édition, éclairage, décors et costumes: L’Enfant de la Haute Mer

© οι μεταφράσεις μας ΔΕΝ αναδημοσιεύονται, παρά ΜΟΝΟΝ έπειτα από προηγούμενη συνεννόηση- our translations are NOT reproduced: but ONLY after prior consultation – nos traductions NE SONT PAS reproduites: qu’UNIQUEMENT après consultation préalable

Children to whom police destroys their travelling documents and jails them tell their stories
16 year old Mohammad went to Igoumenitsa. His papers were in force. The police, however, stopped him, tore his papers and arrested him. Mohammad is not the only one who has lived a similar story. Thousands of migrants’ children are detained illegally under conditions that violate every law on detention of a minor. Not prosecuted for any offense, but eventually serving sentences. Many are found in the country without a parent or guardian and need international protection because their  rights are violated unlawfully or arbitrarily.
The NGO Praksis shares the story of Mohammad. Watch the video (supra):

Les enfants à qui la police détruit leurs documents de voyage et les emprisonne racontent leurs histoires
Mohammad, 16 ans, est allé à Igoumenitsa. Ses papiers étaient en vigueur. La police, cependant, l’a arrêté, a déchiré ses papiers et l’ont arrêté. Mohammad n’est pas le seul qui a vécu une histoire similaire. Des milliers d’enfants de migrants illégalement détenus dans des conditions qui violent toutes les lois sur la détention d’un mineur. Non poursuivi pour une infraction, mais il doit éventuellement purger une peine. Beaucoup se trouvent dans le pays sans un parent ou un tuteur et ont besoin de protection internationale parce que leurs droits sont violés de façon illégale ou arbitraire.
L’ONG Praksis raconte l’histoire de Mohammad. Regardez la vidéo (supra).

.

Παρακαλώ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται — Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.NOTEZ S’il vous Plaît: Les commentaires anonymes ou des commentaires mentionnant fausse personnalité en ligne, avec e-mail faux ou jetable et un faux alias, ne seraient ni approuvés ni répondus.
.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-5pR

.

.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: