Πώς μας παρακολουθεί η αμερικανική κυβέρνηση: η Επιτήρηση της NSA

20 Οκτωβρίου, 2013

.

Πώς μας παρακολουθεί η αμερικανική κυβέρνηση: η Επιτήρηση της NSA (βίντεο και υπότιτλοι στα ελληνικά)

How the USA Government Tracks You: NSA Surveillance

Comment le gouvernement des Etats-Unis vous dépiste : la Surveillance de la NSA

via: Sunday READ – 20 October 2013, By: GREYDOG

.

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται — Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.NOTEZ S’il vous Plaît: Les commentaires anonymes ou des commentaires mentionnant fausse personnalité en ligne, avec e-mail faux ou jetable et un faux alias, ne seraient ni approuvés ni répondus.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-5kQ

.

.


Αρέσει σε %d bloggers: